Partner Expert GROUP

logo partnerexpert

Partner Expert

Projekt – 

West Park

West Park

Partner Expert odegrał kluczową rolę w transformacji projektu West Park. Wynikiem naszych konsultacji, które były fundamentem dla rebrandingu oraz dostosowania oferty do wymagań rynku, była szczegółowa analiza stanu zastanego oraz strategia zmiany. Obejmowała ona analizę rynku, opracowanie nowego cennika oraz strategie sprzedaży. Te działania znacząco przyspieszyły proces komercjalizacji projektu. W rezultacie West Park stał się atrakcyjnym projektem inwestycyjnym, przyciągającym zamożnych klientów.

West Park Apartamenty

Problem

Nazwa „Dom Rybaka”, użyta pierwotnie dla projektu inwestycyjnego, okazała się nieatrakcyjna dla potencjalnych, zamożnych nabywców. Mimo że zarówno koncepcja architektoniczna, jak i lokalizacja były bardzo dobre, to niefortunna nazwa sprawiała, że cały projekt tracił na atrakcyjności. Dodatkowo, jednolita cena za metr kwadratowy na każdej kondygnacji nie odzwierciedlała rzeczywistej wartości poszczególnych lokalizacji i sugerowała, że projekt nie jest przemyślany.

Dom Rybaka Logo
Dom Rybaka www
West Park Cennik

Rozwiązanie

Zespół zarządzający przeprowadził rebranding projektu, zmieniając nazwę na „West Park” i dostosowując strategię marketingową, podkreślając luksus i ekskluzywność. Zaproponowano również nowy, zindywidualizowany cennik dla poszczególnych lokali, uwzględniający ich atrakcyjność i lokalizację w budynku. Dodano także atrakcje, takie jak plac zabaw dla dzieci oraz sauna na dachu z widokiem na morze i port, aby zwiększyć atrakcyjność inwestycji.

Wyniki

Wynikiem przeprowadzonych działań jest wyższa sprzedaż lokali, wzrost zainteresowania wśród potencjalnych klientów, a także pozytywne opinie o projekcie. Zmiana nazwy oraz wprowadzenie zindywidualizowanego cennika, dopasowanego do lokalizacji i atrakcyjności mieszkań, znacząco podniosły wartość inwestycji. Całkowita zmiana cennika, czyli wycenienie odrębnie każdego lokalu, podniosło całkowitą wartość  inwestycji o 12%.

West Park Logo
West Park www
West Park Cennik po poprawkach

Partner Expert świadczył dla inwestora następujące usługi:

  1. Doradztwo w zakresie strategii marketingowych.
  2. Przeprowadzanie rebrandingu inwestycji.
  3. Analiza rynku i ustalanie cen lokali.
  4. Kompleksowe wykończenie i wyposażenie mieszkań.
  5. Zarządzanie marketingiem i sprzedażą mieszkań.
  6. Obsługa i zarządzanie biurem sprzedaży oraz kontaktami z klientami.

Wnioski

Skuteczne zarządzanie projektami inwestycyjnymi wymaga elastyczności w podejmowaniu decyzji i dostosowywaniu strategii do oczekiwań rynku. Personalizacja oferty i skupienie na szczegółach, które podnoszą wartość nieruchomości, mogą znacząco wpłynąć na sukces komercyjny projektu.

Linki projektu

Zapoznaj się z funkcjonowaniem naszych projektów i sprawdź linki!

en_GB