Partner Expert GROUP

logo partnerexpert

Partner Expert

Projekt – 

IND.U Apartamenty

IND.U Apartamenty

Stanowi przykład inwestycji, która początkowo nie spełniała oczekiwań inwestora. Dzięki współpracy z Partner Expert i kreatywnemu podejściu, przekształciła się w udaną inwestycję.

IND.U Apartamenty
IND.U
IND.U
IND.U SPOT

Problem

Inwestor podjął ambitny projekt budowy trzypiętrowego budynku, który pierwotnie był zaplanowany jako dom jednorodzinny z dodatkowymi usługami, takimi jak stołówka, mając na celu zwiększenie atrakcyjności inwestycji. Niemniej jednak, pomimo znacznego wysiłku włożonego w realizację tego przedsięwzięcia oraz zaangażowania znacznych środków finansowych, w tym uzyskanego na ten cel kredytu, projekt nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań. Inwestycja nie tylko nie przyniosła oczekiwanych zysków, ale także nie sprostała standardom rynkowym, co skutkowało niedostateczną rentownością i zadowoleniem z użytkowania.

Larus
Larus
Larus
Obiekt dawniej

Rozwiązanie

Po zwróceniu się do zarządu Partner Expert z prośbą o wsparcie, zespół firmy opracował nową koncepcję dla budynku, przekształcając go w kompleks mikroapartamentów. Projekt ten został dodatkowo wzbogacony o atrakcyjne udogodnienia, takie jak Lobby Bar oraz przestronny ogród dostępny dla mieszkańców. Decyzja o takiej zmianie była podyktowana obserwacją rynku, na którym brakowało konkurencji w segmencie mikroapartamentów. Dodatkowo, analiza aktualnych trendów rynkowych wskazywała, że mikroapartamenty są atrakcyjne cenowo dla potencjalnych nabywców, co sprawiało, że projekt miał duże szanse na sukces.

 

Group 48 1
 W celu realizacji nowej koncepcji, podjęto następujące kroki:1. Przeprowadzono dokładną analizę dokumentacji prawnej obiektu, aby ocenić możliwości jego adaptacji.2. Zmieniono przeznaczenie budynku z domu jednorodzinnego na usługowy, co pozwoliło na podział na mikroapartamenty.3. Nawiązano współpracę z doświadczonym architektem, aby stworzyć funkcjonalne i atrakcyjne wnętrza mikroapartamentów.4. Dopracowano standardy wykończenia i przygotowano kompletną ofertę dla potencjalnych inwestorów, uwzględniając pełne wyposażenie oraz możliwość korzystania z usług gastronomicznych.5. Opracowano strategię marketingową, obejmującą branding, kampanię reklamową i działania sprzedażow

Wyniki

Dzięki starannie opracowanej strategii marketingowej i sprzedażowej, wszystkie apartamenty zostały sprzedane w założonym terminie. Współpraca z inwestorami, którzy zakupili mikroapartamenty, przerodziła się w długoterminowe relacje polegające na wspólnym zarządzaniu wynajmem, przynosząc korzyści obu stronom. Wprowadzenie marki “IND.U Apartamenty” okazało się trafnym ruchem, zdobywając uznanie na rynku dzięki nowoczesnemu podejściu i jakości wykonania. Inwestycja ta przekształciła się w stabilne źródło dochodów, co potwierdza sukces i efektywność przyjętej strategii rozwoju.

IND.U Apartamenty
IND.U Apartamenty
IND.U Apartamenty
Obiekt aktualnie

Partner Expert świadczył dla inwestora następujące usługi:

  1. Konsultacje i doradztwo inwestycyjne.
  2. Opracowanie koncepcji mikroapartamentów.
  3. Wprowadzenie koncepcji Lobby Baru i ogólnodostępnego ogrodu.
  4. Analiza dokumentacji prawnej obiektu w celu oceny możliwości jego adaptacji.
  5. Doradztwo w zakresie zmiany przeznaczenia budynku.
  6. Współpraca z doświadczonym architektem w zakresie projektowania wnętrz.
  7. Opracowanie standardów wykończenia mikroapartamentów.
  8. Przygotowanie kompleksowej oferty dla potencjalnych inwestorów, w tym pełnego wyposażenia i usług gastronomicznych.
  9. Opracowanie strategii marketingowej dla projektu, w tym branding, kampania reklamowa i działania sprzedażowe.

Wnioski

Sukces projektu “IND.U apartamenty” dowodzi, że elastyczność, kreatywność i zdolność adaptacji do sytuacji rynkowej są kluczem do sukcesu w zmiennych warunkach inwestycyjnych. Współpraca z doświadczonymi partnerami oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania mogą odmienić losy nawet początkowo nieudanego projektu.

IND.U SPOT
IND.U SPOT
IND.U SPOT

Linki projektu

Zapoznaj się z funkcjonowaniem naszych projektów i sprawdź linki!

en_GB