Partner Expert

Partner Expert

Projekt – 

Młyńska 10 w Kołobrzegu

Młyńska 10 w Kołobrzegu

Stanowi przykład inwestycji, która rewitalizuje i rozbudowuje część miasta położoną przy rondzie kard. Ignacego Jeża w Kołobrzegu. Inwestycja położona jest 500 metrów od ratusza, nieopodal rzeki Parsęty i głównego szlaku komunikacyjnego miasta.

Problem

Inwestycja Młyńska 10 w Kołobrzegu była położona w miejscu, które naturalnie sugerowało potrzebę tworzenia mieszkań dla lokalnej społeczności. Jednak aspiracje finansowe dewelopera przekraczały możliwości finansowe potencjalnych lokalnych nabywców. W związku z tym stanęło przed nami wyzwanie: jak i dla kogo przygotować ofertę, bazując na dostępnych zasobach, aby sprostać oczekiwaniom finansowym dewelopera.

mlynska-dron-1024x747

Rozwiązanie

 1. Powiązanie z usługami hotelowymi i doświadczenie dewelopera: Partner Expert zaproponował połączenie przyszłej inwestycji z usługami hotelowymi, wykorzystując doświadczenie dewelopera prowadzącego hotel oddalony o zaledwie 40 metrów od planowanej inwestycji. Idea opierała się na synergii między działalnością hotelową a sprzedażą apartamentów.
 2. Strategia małych apartamentów i optymalizacja układów: Firma opracowała strategię koncentrującą się na budowie głównie małych, dwupokojowych apartamentów. Jednocześnie dokładnie przeanalizowano i dostosowano układy wszystkich mieszkań, aby były one jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych nabywców. Układy lokali zaprojektowano tak, by sprzyjały zarówno wynajmowi krótko- jak i długoterminowemu.
 3. Przyciąganie klientów z Polski i zagranicy: Partner Expert skupił się na przyciąganiu klientów zarówno z Polski, jak i z zagranicy, którzy poszukiwali inwestycji generujących pasywny dochód z wynajmu. Celem było przyciągnięcie inwestorów zainteresowanych zakupem apartamentów wakacyjnych, co jednocześnie miało zwiększyć potencjalne zyski.
 4. Wysoka jakość designu budynku: Duży nacisk został położony na wysoką jakość designu budynku, co miało podnieść wartość inwestycji i wzbudzić większe zainteresowanie potencjalnych klientów.

Wyniki

 1. Wartość inwestycji wzrosła: Dzięki zmianom w koncepcji, wykończeniu i wyposażeniu mieszkań, udało się stworzyć jeden z najładniejszych budynków w Kołobrzegu, co przekłada się na zwiększoną wartość mieszkań.
 2. Zadowolenie turystów: Wykończenie i wyposażenie mieszkań spotkały się z uznaniem turystów, co zaowocowało wysokimi ocenami na portalach rezerwacyjnych.
 3. Pełna sprzedaż: Wszystkie mieszkania zostały sprzedane, generując zadowalający zysk dla dewelopera.
Obiekt aktualnie

Partner Expert świadczył dla inwestora następujące usługi:

 1. Doradztwo w zmianie koncepcji inwestycji.
 2. Analiza rynku i dopracowanie metrażu lokali.
 3. Projektowanie ekskluzywnego wyglądu budynku.
 4. Wykończenie i wyposażenie mieszkań.
 5. Marketing i sprzedaż mieszkań.
 6. Zarządzanie biurem sprzedaży i obsługą klienta.

Wnioski

Projekt Młyńska 10 był przykładem udanej inwestycji, która wymagała kreatywnego podejścia do trudnych wyzwań związanych z lokalizacją         i oczekiwaniami inwestora. Dopasowanie metrażu, ekskluzywny wygląd budynku i zaangażowanie w wykończenie mieszkań przyniosły zadowalające rezultaty.

Wizualizacje

Linki projektu

Zapoznaj się z funkcjonowaniem naszych projektów i sprawdź linki!