Partner Expert

Partner Expert

Projekt – 

Indu Apartamenty

Indu Apartamenty

Stanowi przykład inwestycji, która początkowo nie spełniała oczekiwań inwestora. Dzięki współpracy z Partner Expert i kreatywnemu podejściu, przekształciła się w udaną inwestycję.

Problem

Inwestor wybudował trzypiętrowy budynek, pierwotnie przewidziany jako dom jednorodzinny z usługami, takimi jak stołówka. Pomimo znacznego wysiłku i zaangażowania środków finansowych (w tym kredytu), inwestycja nie przynosiła oczekiwanych zysków, nie odpowiadając tym samym standardom i oczekiwaniom rynkowym.

Obiekt dawniej

Rozwiązanie

Po zwróceniu się do zarządu Partner Expert z prośbą o pomoc, zespół Partner Expert opracował koncepcję mikroapartamentów, wzbogaconą o Lobby Bar i ogród. Decyzja ta była podyktowana brakiem konkurencji w tym segmencie rynku oraz aktualnymi trendami rynkowymi, co czyniło mikroapartamenty atrakcyjnymi cenowo.

 


W celu realizacji nowej koncepcji, podjęto następujące kroki:

1. Przeprowadzono dokładną analizę dokumentacji prawnej obiektu, aby ocenić możliwości jego adaptacji.

2. Zmieniono przeznaczenie budynku z domu jednorodzinnego na usługowy, co pozwoliło na podział na mikroapartamenty.

3. Nawiązano współpracę z doświadczonym architektem, aby stworzyć funkcjonalne i atrakcyjne wnętrza mikroapartamentów.

4. Dopracowano standardy wykończenia i przygotowano kompletną ofertę dla potencjalnych inwestorów, uwzględniając pełne wyposażenie oraz możliwość korzystania z usług gastronomicznych.

5. Opracowano strategię marketingową, obejmującą branding, kampanię reklamową i działania sprzedażow

Wyniki

Dzięki skrupulatnej strategii, apartamenty zostały sprzedane w założonym terminie. Współpraca z inwestorami (kupującymi mikroapartamenty) w zakresie wynajmu przynosi obopólne korzyści. Marka “IND.U Apartamenty” zdobyła uznanie na rynku, a inwestycja stała się źródłem stabilnych dochodów.

Obiekt aktualnie

Partner Expert świadczył dla inwestora następujące usługi:


  1. Konsultacje i doradztwo inwestycyjne.
  2. Opracowanie koncepcji mikroapartamentów.
  3. Wprowadzenie koncepcji Lobby Baru i ogólnodostępnego ogrodu.
  4. Analiza dokumentacji prawnej obiektu w celu oceny możliwości jego adaptacji.
  5. Doradztwo w zakresie zmiany przeznaczenia budynku.
  6. Współpraca z doświadczonym architektem w zakresie projektowania wnętrz.
  7. Opracowanie standardów wykończenia mikroapartamentów.
  8. Przygotowanie kompleksowej oferty dla potencjalnych inwestorów, w tym pełnego wyposażenia i usług gastronomicznych.
  9. Opracowanie strategii marketingowej dla projektu, w tym branding, kampania reklamowa i działania sprzedażowe.

Wnioski

Sukces projektu “IND.U apartamenty” dowodzi, że elastyczność, kreatywność i zdolność adaptacji do sytuacji rynkowej są kluczem do sukcesu w zmiennych warunkach inwestycyjnych. Współpraca z doświadczonymi partnerami oraz otwartość na innowacyjne rozwiązania mogą odmienić losy nawet początkowo nieudanego projektu.

Linki projektu

Zapoznaj się z funkcjonowaniem naszych projektów i sprawdź linki!